Už jsme se dozvěděli, že sebevědomí je především o vědomí a poznání sebe sama. V tomto článku dostanete další podněty, jak si hlouběji uvědomit, co musíte udělat, aby došlo k pozitivní změně. Hledání podstaty našich problémů i jejich řešení je velmi mnoho o slovech, naší schopnosti je dobře definovat, protože pouze pak z nich můžeme dále vyvodit strategie na zlepšení, které opravdu potřebujeme a budou nám fungovat. Následující aktivita bude tedy hodně o slovech a vaší snaze o přesnost a shodu slov s vašimi pocity z toho, co řešíte. Tak do toho!

1) nejdříve obecně

Vezměte si papír a tužku. 

Papír si dejte na šířku a rozdělte ho na čtyři sloupce nebo si vytvořte podobnou tabulku. Nadepište si sloupce:

Co mě štve, co mi nejde? NEFUNKČNÍSynonymumProtiklad
FUNKČNÍ
Co to změní? Jak to změnit na opak?
Příklad tabulky, kterou si můžete ale vytvořit jakkoliv podle svého, jak vám bude vyhovovat!

Do prvního sloupce napište slovo – to, co vás na sobě momentálně nejvíc štve, nějaká vaše slabá stránka, která vás brzdí, něco, co vám nejde. Pište spontánně, nad slovy zatím  nepřemýšlejte. Slov si klidně napište hned více, pokud máte potřebu. Pracujte ale s každým slovem jednotlivě a pak teprve se posuňte k dalšímu. Nesnažte se všechno zvládnout v jediný den! Někdy má pozitivnější efekt, když toho uděláme méně, ale pořádně. Proto si klidně prozatím vyberte jedno slovo a zkuste s ním pracovat hlouběji. Papír si pak schovejte a příště si zkuste třeba další slovo…

Vyberte si tedy jedno slovo, vlastnost, aspekt, s nímž chcete dnes pracovat. Nejprve k němu zkuste vymyslet synonymum, které pomůže dané slovo upřesnit a dodefinovat. Synonymum je důležité právě proto, že často nebýváme úplně přesní ve slovech. Synonymum nám pomůže pochopit, co máme na mysli. Pomůže nám i lépe definovat protiklad a cestu k němu. Synonymum nám v tomto cvičení pomáhá se zamyslet nad tím, proč jsme nějací, proč nám věci nejdou, co se za nimi skrývá, a lépe poodhalit jejich podstatu. První slovo napište spontánně, u synonyma už se zamýšlejte, co pro vás dané slovo znamená, jak se projevuje ve vašem životě a práci, kdysi objevuje a proč…

Příklad: Když mě například napadne jako první slovo lenost a nepřidám k němu synonymum, pak automaticky napíšu protiklad pracovitost. Já ale pracovitá vlastně jsem, takže jsem nebyla hned přesná…proto vymyslím synonymum tak, že se zamyslím, jak nebo kdy se projevuje moje lenost a uvědomím si, že jsem líná vždy, když mi chybí motivace. Takže moje synonymum bude  demotivovanost.

Pak ke slovům vymyslete jeden společný protiklad. Protikladné slovo pak napište do pravého sloupce. V příkladu demotivovanosti, by se hodilo – jasně – motivace, ale toto slovo neříká mnoho, takže zkusíme najít jiné – například chuť, zápal.

V dalším sloupci se pak zamyslete nad tím, co způsobí, že se z původního slova stane protiklad? Co se musí stát, co se musí udělat? Co musíte změnit nebo udělat vy, aby se to stalo? Všechny nápady, ať už smysluplné nebo i nesmyslné, si napište do posledního sloupce. Pište si všechno. Dopřejte si volnost a pište všechny asociace. Pak si vezměte nějakou barevnou tužku a zakroužkujte si, co z toho už pro tu změnu děláte. 

Jinou barvou si pak zakroužkujte, co byste ještě rádi dělali pro změnu navíc. Můžete udělat pro změnu ještě více? Zamyslete se nad tím, které vaše podněty byste zvládli integrovat do vašeho dne, do vaší práce a hlavně JAK? To je to nejdůležitější! Až na své “JAK” přijdete, zkuste ho zahrnout do vašeho týdenního plánování a režimu. 

V příkladu nemotivovanosti a protikladu – zápalu, se musím zamyslet, JAK způsobit, že budu do svojí práce zapálená. Když mi chybí motivace, musím si ji vytvořit sama, každý den. Jak to udělám? Možností mám více a musím se zamyslet nad tím, z čeho moje nemotivovanost plyne. Nemám žádný dlouhodobý cíl? Nebaví mě každodenní cvičení?  Podle toho plánuji strategii změny, ono JAK. Například:

  1. Vytvořím si nějaký dlouhodobý cíl, ke kterému budu směřovat. Sám si určím, že se naučím do nějaké doby novou skladbu a v jaké míře. Dám si vlastní deadline. 
  2. Za každé cvičení si naplánuji odměnu, na kterou se budu těšit. Tou odměnou může být cokoliv od nějaké dobroty po večerní film. 
  3. Udělám si cvičení příjemné, abych se na něj těšila. Vytvořím si hezké prostředí (v místnosti uklidím, když je ošklivo, zapálím si svíčku, začnu cvičení nějakou uvolňovací nebo dechovou technikou a s stejně tak i skončím, budu si dělat pauzy, jakmile na mě dolehnou negativní pocity). Zahrnu do týdne den volna, aby si hlava i tělo odpočinuly. 

Takto jednotlivě pracujte postupně se všemi slovy, která jste si napsali do prvního sloupce. Nepokračujte, dokud nezměníte alespoň to první slovo, dokud nenastartujete pozitivní změnu v první věci, kterou jste řešili.  

2) Aplikace na hru na nástroj a strategii cvičení. 

Aktivita probíhá stejně, ovšem místo slabých stránek obecně si píšete to, co vám zrovna nejde na nástroji, co potřebujete zlepšit, co vás štve, v čem jste slabí. Do třetího sloupce si napíšete pravý opak. Zkuste být maximálně přesní. Pokud se vám například nelíbí vaše intonace, nepiště vlevo pouze “hraju falešně” a do  protikladného sloupce “hraju čistě”. Definujte, jaké máte přesně problémy s intonací? Nejdou vám mollové mody, neslyšíte přesně v horních polohách? Přesnost vám lépe pomůže nalézt strategii a antonymum – neboli váš cíl.

Do posledního sloupce si napíšete volnými asociacemi všechno, co vás napadne k tomu, jak se z “nefunkčního” stane “funkční”. Pak si opět zakroužkujete jednou barvou, co už děláte a další barvou, co byste chtěli přidat. 

Toto cvičení slouží k hlubšímu uvědomění hned několika aspektů vaší práce na vás i vašem hraní:

  1. Lépe si uvědomíte, jaké změny musíte uskutečnit a jaké strategie aplikovat, abyste dosáhli změn. Když se mi něco nelíbí a chci to změnit, musím chápat a vědět, jaký je přesný opak toho, co se mi nelíbí – jaká je ta kvalita nebo schopnost, ve kterou to chci změnit, které hledám? Mnohem lépe pak také naleznete cesty a strategie, které k ní vedou. 
  2. Sebeuvědomění – sebevědomí, vědomí sebe sama, kde se nacházíte, ale i jak to můžete změnit, pracujete se sebou v živém procesu, který je podmínkou k pokroku…

Integrujte opět vždy jen jednu věc! Dokud se vám nepovede integrovat změny, nepokračujte v dalších slovech, nepřehlcujte se! Je rozhodně efektivnější změnit v klidu jednu věc a když je dostatečně stabilní, posunout se dál. Zkoušet všechno najednou většinou končí tak, že toho brzy necháme úplně… 

Toto cvičení si občas vyzkoušejte a porovnejte ho s předchozími pokusy. Sledujte, jak se vaše postoje k vám mění, zda některá slova zmizela, jaká nová se objevila a která se na papíře vždy opakují? Pokud se v dlouhém čase některá stále opakují, může to znamenat, že vaše strategie změny v dané nefunguje a bude dobré vyzkoušet jinou. Může to ale i znamenat, že ještě nejste v cíli, ale už se zlepšujete! Vždy do sebereflexe zahrňte úvahy o tom, jak jste na tom byli dříve a jak teď? Máte pořád problém s intonací a to se vám v téhle aktivitě opakuje, ale je stále stejný? Došlo už na nějaké zlepšení? Pokud ano, pak to neznamená, že selhala strategie, ale potřebujete být trpěliví a ve své strategii naopak pokračovat dál. 

Nezapomeňte ale vždy aktivně přemýšlet! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *