• pro pedagogy a studenty hudebních škol, konzervatoří a akademií
  • všechny instrumenty
  • krátkodobá i dlouhodobá verze
  • teorie a sebezkušenost

V seminářích “Psychosomatika pro muzikanty” nabízím studentům a pedagogům instrumentálního umění vhled do spektra psychosomatických souvislostí s hrou na nástroj a přináším možnost osvojování klíčových dovedností, které podporují úspěšné studium a růst až do profesionální úrovně.

Učíme se pracovat zejména se stresem a trémou, kompenzovat fyzickou únavu a jednostrannou zátěž, pěstovat správné pohybové vzorce, prevenovat riziko vyhoření, efektivně plánovat strategii cvičení podle psycho-fyzických možností. Věnujeme se také rozvoji kreativity a podporujeme výrazovou jedinečnost.

Semináře jsou sebezkušenostní. Nenabízí tedy pouze teoretický výklad, nýbrž možnost praktického osvojování konkrétních technik tak, aby je studenti mohli bezpečně používat v samostatné práci.

  1. Jeden seminář nebo přednáška
  • vhodné jako první seznámení s problematikou psychosomatiky či některým z výše zmíněných témat
  • délka: 90 minut – 3 hodiny

2. Seminářové cykly

  • minimálně 18 hodin výuky
  • komplexní vzdělávací program optimálně 80 – 120 hodin
  • umožňuje hlubší zkušenost a vhled do celé problematiky

Pokud máte zájem o přednášku, seminář či semenářovy cyklus, neváhejte mě kontaktovat na emailové adrese janakubankov@gmail.com