SEBEVĚDOMÍ II. Sebereflexe jako strategie pokroku.

Už jsme se dozvěděli, že sebevědomí je především o vědomí a poznání sebe sama. V tomto článku dostanete další podněty, jak si hlouběji uvědomit, co musíte udělat, aby došlo k pozitivní změně. Hledání podstaty našich problémů i jejich řešení je velmi mnoho o slovech, naší schopnosti je dobře definovat, protože pouze pak z nich můžeme dále vyvodit strategie na zlepšení, které opravdu potřebujeme a budou nám fungovat. Následující aktivita bude tedy hodně o slovech a vaší snaze o přesnost a shodu slov s vašimi pocity z toho, co řešíte. Tak do toho! 1) nejdříve obecně Vezměte si papír a tužku.  Papír si dejte na šířku a rozdělte ho na čtyři sloupce nebo si vytvořte podobnou tabulku. Nadepište si sloupce: Co mě štve, co mi nejde? NEFUNKČNÍSynonymumProtikladFUNKČNÍCo to změní? Jak to…
Zobrazit více

SEBEVĚDOMÍ I.

Sebevědomí je téma mnoha studentů instrumentální hry. Jak si více věřit, abychom byli schopni podávat výkony, dělat méně chyb, svoje hraní si užít? Kolik sebevědomí je “tak akorát”, abychom byli schopni zůstat vůči sobě objektivní? To jsou otázky, které studenty mnoho trápí…  Často jsme k sobě poměrně dost kritičtí, máme vysoké nároky, stejně jako naše okolí. Sami sebe srážíme k zemi. Nebo se naopak uklidňujeme tím, jak jsme skvělí a ignorujeme svoje nedostatky. Ani jedno není dobře.  V rámci blogu se budeme věnovat tomuto tématu postupně z více rovin a zkusíme ho integrovat do cvičení na nástroj a technik psychohygieny.  Pro začátek si zkuste jednoduché cvičení: Vezměte si papír a tužku. Papír rozdělte napůl a na jednu polovinu vepište, co vám nejde, co se vám na vás nelíbí, vaše “slabé”…
Zobrazit více