SEBEVĚDOMÍ III. Sebepodpora a síla slov.

Začíná období závěrečných zkoušek a tak bude jistě k užitku si říci ještě něco více k podpoře sebevědomí! V jistém smyslu funguje naše mysl i trochu jako počítač. Programujeme svou mysl tím, co se učíme, ale i co si představujeme a říkáme. Mysl vnímá vše! Proto je velmi důležité si uvědomit, nakolik sami sobě můžete škodit negativními představami a sebehodnocením sebe sama. Můžete si naopak vybrat perspektivu, ze které budete vše, co se vám děje, vnímat. Nastavení své mysli máte do jisté míry ve svých rukou. Je tu mnoho vlivů vnitřních a vnějších, které do vašeho nastavení vstupují, ale vy sami můžete svým nastavením tyto vlivy VYVAŽOVAT. A o to nám jde! Naše vnitřní slova a věty fungují často tak trochu jako pokyny mozku k tomu, co má dělat. Bohužel…
Zobrazit více

VĚDOMÉ UVOLŇOVÁNÍ II. Obličej a čelisti.

V předchozím článku o vědomém uvolňování jste se naučili jednoduché cvičení na kontrolu uvolnění. Zde se zaměříme více na obličej a čelisti. U každého z vás převažuje napětí v určitých částech těla - zde se vám typicky ukládá stres a napětí nejvíce. Velmi častým místem je u mnoha z nás obličej a čelisti. Mimikou v obličeji komunikujeme, reagujeme na své okolí i na své vnitřní pocity. To je zcela přirozené a v pořádku. Co se nám bohužel ale stává je, že i po nějaké reakci či napětí nám tato mimická reakce a ekvivalentní napětí v obličeji zůstává i nadále, což znamená, že i když už vnější předmět naší reakce či stresor zmizel, tenze v těle se zachovává a ovlivňuje nás i nadále. Často pak i po námaze či soustředění zůstáváme v…
Zobrazit více