Psychosomatika hry na nástroj přináší komplexní přístup k tělu, mysli i duši hráče jakožto celistvého jedince a procesům vznikajícím při studiu a hře na nástroj jakožto celistvým jevům.

Metoda pracuje na bázi vyváženosti přístupu k mechanice pohybu, stejně jako její psychologické a expresivní stránce. Metoda uvádí do vztahu psychický a fyzický aspekt hry na nástroj, hledá souvislosti a rovnováhu, a to především formou empirické zkušenosti.

Metodicky vychází z hudební psychologie a bohaté teoreticko-praktické základny pohybové analýzy a terapie, konkrétně z přístupů Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals. Pracuje také s projektivními technikami expresivních terapií a aktivní imaginace, technikami psychohygieny, kompenzace a relaxace.