Cílem metody je dlouhodobě udržitelné hraní, které je v souladu s psychosomatickým blahem  hráče.

  • zachovává psychosomatické zdraví – zahrnuje kompenzaci a psychohygienu, vyváženost, respektuje potřeby hráče. Integrujeme psychosomatickou kompenzaci a reflexi stavu a potřeb hráče do hodin i cvičení studentů jako nedílnou součást studia nástroje.
  • je dlouhodobě udržitelná – způsob vedení hráče i jeho cvičení umožňuje dlouhodobé studium, eliminuje rizika fyzických i psychických problémů, ztráty motivace, zánětů šlach, vyhoření. Netlačíme hráče přes jeho limity a možnosti – fyzické i psychické.
  • zahrnuje obecně funkční strategie – to, co se hráč učí, má přesah přes skladbu a dílčí materiál. Primární je způsob, jakým se učíme hraní samotné – bez-stresové nastavení s nástrojem a uvolněné hraní má vždy prioritu před “zahráním” nějaké skladby za každou cenu. Bez-stresový vztah s nástrojem a kultivace uvědomělého a uvolněného hraní je naší prioritou. 
  • podporuje komplexní rozvoj osobnosti – učení je v souladu s potřebami hráče a následuje jeho cíle. Uvažujeme přesah dovedností do života jedince a jeho rozvoje jako osobnosti, vedeme jej k samostatnému přístupu v podobě schopnosti reflexe a vyvozování následných řešení, kritickému myšlení a odpovědnosti za vlastní studijní proces.