• Labanova Analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals – koncepty
  • Body Mind Centering – vývojové vzorce
  • TPV a taneční terapie 
  • Expresivní terapie
  • Relaxační techniky