• nástrojová technika a interpretace
 • výstavba repertoáru
 • komplexní předkoncertní a konkurzní příprava
 • mechanika pohybu a anatomie
 • uvolnění a vědomá práce s pohybovou energií
 • integrace uvolnění a zdravé pohybové mechaniky do hraní
 • hudebně-psychologická témata
 • prevence zánětů šlach
 • neutralizace stresu a práce s trémou
 • efektivní cvičení a plánování
 • kreativita
 • psychohygiena, kompenzace 
 • prevence vyhoření
 • návrat k nástrojové hře po přestávce, způsobené zdravotním stavem