Dech je základní aspekt života. Nedýcháme – nežijeme. Dýcháme-li napůl, žijeme taky jenom napůl, tkáně se nevyživují, máme méně energie. Dech přináší do těla prostor a uvolnění. Kyslík nám dává novou energii a probouzí mentální aktivitu. Když nedýcháme dostatečně, tělo i mysl je v nedostatku a dostává se do stresu, když dýcháme dostatečně, tělo i mysl je ve větší pohodě. Dýchání navíc podporuje stabilní a flexibilní postoj, protože dýchací sval bránice se přímo podílí na stabilitě trupu a držení těla. Nedýcháme-li tedy dostatečně a nevyužíváme bránici, namáháme více svá záda.

Dýchání se sice “děje” v těle automaticky, ale je to živý proces, který reaguje na všechno, co se vám děje ve vašem okolí i uvnitř vás. Dech zrcadlí naše vnitřní rozpoložení, naši vnější situaci,  stabilitu v prostoru. Když zažíváme stres a necítíme se dobře, dlouhodobě se to neblaze odráží i ve způsobu našeho dýchání. Funguje to ale i naopak – způsob našeho dýchání ovlivní to, jak se cítíme. Takže když se cítíme špatně, ale umíme vědomě dýchat a svůj dech koordinovat můžeme dech využít v náš prospěch a postupně se naučit pozitivně ovlivňovat svoje celkové rozpoložení i pocity ve stresových situacích… 

Také mnoho ztuhlostí i stresu při hraní na nástroj je způsobeno špatným a mělkým dýcháním. Určitě už jste se párkrát nachytali, jak v nějaké těžké pasáži zadržíte dech…jeho efektem je pak ještě větší ztuhlost, která často způsobí, že danou pasáž sotva dohrajeme…  Pracovat s dechem vám bude k užitku tedy hned z několika důvodů. Naberete novou energii, docílíte většího  uvolnění, postupně se naučíte snižovat hladinu svého stresu a fungovat ve stresových situacích, podpoříte zdravý postoj a kondici svých zad. Jak sami vidíte, témat, která jsou přímo spojena s dechem a hraním na nástroj je skutečně mnoho. My začneme od začátku. Abyste svůj dech vůbec začali skutečně vnímat jako živý proces ve svém těle, na němž máte svůj podíl, potřebujete se na něj naladit.  Zkuste si následující cvičení:

Naladění na dech

Pohodlně si lehněte na podlahu nebo podložku a dýchejte tak, jak jste zvyklí. Zkuste postupně vnímat následující vjemy a pozor – nic neměňte, pouze vnímejte! Na každou “otázku” si dejte alespoň pár nádechů a výdechů. 

  1. Dýcháte pusou nebo nosem? Nadechujete se nosem a vydechujete pusou nebo naopak?
  2. Vnímejte, kde přesně dýcháte. Kde se vaše tělo vzdouvá a kudy dech postupně odchází pryč. Dýcháte pouze pod klíčními kostmi? Nebo váš dech plní celé plíce? Co břicho – vzdouvá se přirozeně s dechem nebo zůstává napjaté?
  3. Je delší váš nádech nebo výdech? Jsou stejné? 
  4. Jsou nějaká místa v těle, kde dech necítíte? Cítíte ztuhlost a potřebu uvolnění? 
  5. Vnímejte rozdíl ve vnímání dechu s otevřenýma a se zavřenýma očima.

Toto cvičení by vám mělo pomoci se soustředit na dech. Můžete ho zahrnout do svého cvičebního plánu před cvičením, neboť vám pomůže nastartovat vnímání mezi vaší myslí a tělem.  Jak se začnete na svůj dech více ladit, při cvičení po nějakém čase budete lépe vnímat, že v některých chvílích nedýcháte nebo vám tuhne část těla právě kvůli mělkému dechu. Teď vám nabídnu jednoduchá dechová cvičení na rozdýchání a uvolnění těla.

Dýchání do bránice.

Lehněte si na záda a pokrčte nohy. Dlaně si volně položte na břicho v oblasti, kde končí žebra. Pozor! Ohlídejte si, aby vaše ramena byla volná a stejně tak celé ruce. Dlaně netlačí na břicho! Začněte dýchat pod ruce do bránice. Nadechujte se nosem a vydechujte pusou. Vaše ruce se začnou jemně zvedat. Netlačte na svůj dech, dýchejte tak, aby byl dech příjemný. Soustřeďte se především na to, abyste dýchali do břicha a zůstali uvolnění. Zkontrolujte si také, zda váš obličej je uvolněný. Dejte si dostatek času! Takto můžete cvičení ukončit nebo pokračovat plynule dalším:

Prodlužování dechu.

Začněte stejně jako v prvním cvičení – rozdýchejte se do bránice a uvolněte. 

Pak začněte počítat svůj dech na doby. Dech, kterým začínáte je “jedna” doba. Jedna doba nádechu, jedna doba výdechu. Začněte počítat na “dvě” doby a dech podle toho prodlužte. Nádech na dvě doby, výdech na dvě doby. Takto pokračujte třeba až do pěti. Vždy si dejte na určitý počet dob hned několik nádechů.

Načerpat čerstvý vzduch!

Potřebujeme přísun čerstvého vzduchu a v současné situaci to platí dvojnásob! Až se půjdete příště projít, najděte si klidné místo, kde můžete chvíli nepozorovaně setrvat a věnujte si pár minut na dýchání. Udělejte si toto jednoduché cvičení, které pochází z jógy:

Zacpěte si prstem jednu nosní dírku a dýchejte pouze druhou nosní dírkou – nadechujte i vydechujte pouze nosem. Dejte si alespoň sedm nádechů a výdechů a zkuste svůj dech jemně prodlužovat, takže vzduch vám příjemně naplní i dutiny. Pak dírky vystřídejte. Poté ještě chvíli soustředěně dýchejte oběma dírkami a vnímejte ten fantastický rozdíl! 🙂

V příštím článku o dechu vám nabídnu možnosti, jakým způsobem využít dýchání při ztuhlostech v zádech a těle ze hraní na nástroj!

DECH. Základ uvolnění!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *