Věnujte si pozornost.

Většinu času jsme obráceni svojí pozorností směrem ven. Jak se máme chovat, kde máme být, co máme dělat, jaké úkoly splnit, co se naučit. Už méně ale říše, jak se cítíme, co potřebujeme, co bychom si ve skutečnosti přáli, jaký je náš vnitřní stav. Ano, jsme si většinou vědomi toho, jakou máme náladu nebo že se třeba cítíme unavení, ale dále už svůj stav většinou neřešíme.

Naše představa o našem stavu proto bývá poměrně povrchní a pod tím povrchem se teprve ukrývají jeho další vrstvy. Jejich poznání a uvědomění je důležité proto, abychom byli schopni udržet kontakt se sebou a lépe tak koordinovali vlastní každodenní život a z dlouhodobého hlediska si tak byli schopni uchovat dobrý psychický stav. Kontakt se sebou nám dává poznat sebe sama na mnoha rovinách a v mnoha různých situacích a v těchto situacích pak funkčněji nalézat stabilitu i efektivitu.

Dostat se do kontaktu se svým vnitřním světem, se sebou, lze mnoha různými způsoby. Co je ale primární, je odpoutat svou pozornost od vnějších rušivých elementů, které nám pro tento účel neslouží. Patří mezi ně bohužel i množství digitálních aktivit. Samozřejmě nelze říci, že digitální prostředí je špatné samo o sobě. Mnohem více záleží na tom, kolik času v něm trávíte a co tam děláte. Pokud si v digitálním prostředí například aktivně vyhledáváte kvalitní informace, které podporují vaše vzdělání a osobní růst, můžete z něj získat. Pokud dlouhé hodiny bezcílně rolujete v příspěvcích na Facebooku, jednoduše ztrácíte svůj čas i energii a stáváte se pasivní. Přestože se může zdát, že jste o skvělý odpočinek, věřím, že i vy máte dost zkušenosti s tím, že po dlouhém rolování na displeji rozhodně nejste o nic odpočatější než když jste začali… samozřejmě to neznamená, že chvíle pasivity nebo pobytu na sociálních sítích je nutně něco špatného, jde o to, kolik času takovou činností ve skutečnosti trávíte a jak často.

Digitální detox.

Pro začátek si zkuste zjistit, kolik času ve skutečnosti v digitálním prostředí trávíte. Možná budete nakonec překvapeni, kolik času věnujete něčemu tak bezcílnému a přestanete se divit, kam vám mizí drahocenný čas…

Na příští den si určete speciální papír a vytvořte si dvě sekce – jedna bude zastupovat užitečné činnosti v digitálním prostředí (mezi ty patří například už zmíněné aktivní vyhledávání informací ke studiu a vašemu vzdělávání – v našem případě i nahrávek skladeb, které si chcete poslechnout, podpora všeobecného přehledu, aktivní komunikace, která se váže k něčemu REÁLNÉMU- například domluva srazu atd.) a ostatní aktivity, jako rolování, pobyt na sociálních sítích, sledování videí, hraní her, ale i opakované otevírání zpráv, které už jste během dne již několikrát viděli. Celý den si pak kontrolujte čas a za každých 5 minut udělejte v příslušné kategorii čárku. Na konci dne čárky sečtěte. (pozor, nezapomeňte si přičíst i čas na telefonu před spaním!) a srovnejte si bilanci…

Skutečně potřebujete otevřít zprávy pětkrát až desetkrát za den? Přemýšlejte, jestli potřebujete bezcílně rolovat příspěvky na Facebooku hodinu a půl. Zkuste si určit během dne JEDEN časový blok, který bude určený na čtení zpráv a příspěvků. Zkuste svůj plán dodržet a jít do zpráv a příspěvků pouze v tomto čase. Délka tohoto bloku by neměla být nijak dlouhá, stačí vám 20 – 30 minut.

V dnešním světě není takřka možné odpojit se z digitálního světa. Určitě ale můžete věnovat pozornost alespoň malé změně, která podpoří vaši pohodu. Zaměřte se na to, že obrazovka vašeho smartphone není to první ani poslední, co ve dni vidíte a na co reagujete. Zkuste alespoň posledních deset minut před spaním a prvních deset minut po probuzení nerolovat na obrazovce telefonu. (v ideálním případě byste měli mít budík mimo telefon, pokud ne, nevadí, zapněte ho – vypněte ho, ale více se telefonu po dalších alespoň deset minut nevěnujte.)

Namísto telefonu věnujte těchto deset minut pouze sobě. Jak, aby to bylo efektivní?

večer před spaním (můžete zvolit jednu z aktivit nebo se věnovat více z nich)

  1. nahraďte telefon u postele tužkou a sešitem a napište si reflexi dne – jaký byl váš den, jaké jsou vaše pocity z něj, co se vám líbilo, povedlo, co naopak ne. Co byste si přáli změnit, můžete pro to něco udělat další den/dny?
  2. udělejte si uvolňovací cvičení – skenování těla z článku Psychohygiena. Vědomé uvolňování.

ráno po probuzení

  1. než vstanete, zkuste si uvědomit postupně celé svoje tělo – od prstů u nohou až k hlavě, část po části, vnímejte, ja se cítí, zda jsou uvolněné. Pak zavnímejte svůj dech, nemusíte se snažit ho nijak koordinovat, stačí uvědomění. Pak se podle potřeby protáhněte a vstaňte.
  2. naplánujte si svůj den – udělejte si soupis povinností a plánů, které na daný den máte. Zkuste si určit priority a jejich pořadí. nezapomeňte si naplánovat i kompenzaci a odpočinek! Plán není od toho, abyste ho za každou cenustriktně dodrželi, ale především od toho, aby vám pomohl si uvědomit, čemu se skutečně potřebujete věnovat. PLány nám pomáhají se mimo jiné odrazit, dobře a efektivně začít svůj den a znát svůj směr.

V příštím článku se dozvíte, jak můžete pracovat se svými náladami a emocemi!