Jak v současné době eliminovat stres a zachovat si efektivitu II.

KoronaBLOG
Věnujte si pozornost. Většinu času jsme obráceni svojí pozorností směrem ven. Jak se máme chovat, kde máme být, co máme dělat, jaké úkoly splnit, co se naučit. Už méně ale říše, jak se cítíme, co potřebujeme, co bychom si ve skutečnosti přáli, jaký je náš vnitřní stav. Ano, jsme si většinou vědomi toho, jakou máme náladu nebo že se třeba cítíme unavení, ale dále už svůj stav většinou neřešíme. Naše představa o našem stavu proto bývá poměrně povrchní a pod tím povrchem se teprve ukrývají jeho další vrstvy. Jejich poznání a uvědomění je důležité proto, abychom byli schopni udržet kontakt se sebou a lépe tak koordinovali vlastní každodenní život a z dlouhodobého hlediska si tak byli schopni uchovat dobrý psychický stav. Kontakt se sebou nám dává poznat sebe sama na…
Zobrazit více

Jak v současné době eliminovat stres a zachovat si efektivitu I.

KoronaBLOG
Současná doba je emocionálně velmi náročná a vypjatá. Jak si můžete udržet efektivitu při studiu? V tomto článku si shrneme a připomeneme strategie, které vám k eliminaci stresu i zachování efektivity pomohou a již jste se s nimi v nějaké podobě v rámci tohoto blogu seznámili. Základní pravidla, abyste se udrželi v pohodě: kompenzujte cvičení na nástroj - vždy si udělejte nějaké uvolňovací cvičení, které vám pomůže eliminovat fyzické napětí i stres vzniklé při cvičení. Na uvolnění těla i mysli a odplavení stresu si zkuste po každém cvičení na nástroj udělat následující cvičení, doporučené v předchozím článku "Psychohygiena. Vědomé uvolňování"každý den ukončete nějakým uvolňovacím či relaxačním cvičením - pomůže vám to odplavit stres, lépe se vyspat a neztrácet energii na další den. Pro tyto účely dobře slouží například již doporučené…
Zobrazit více

SEBEVĚDOMÍ III. Sebepodpora a síla slov.

KoronaBLOG
Začíná období závěrečných zkoušek a tak bude jistě k užitku si říci ještě něco více k podpoře sebevědomí! V jistém smyslu funguje naše mysl i trochu jako počítač. Programujeme svou mysl tím, co se učíme, ale i co si představujeme a říkáme. Mysl vnímá vše! Proto je velmi důležité si uvědomit, nakolik sami sobě můžete škodit negativními představami a sebehodnocením sebe sama. Můžete si naopak vybrat perspektivu, ze které budete vše, co se vám děje, vnímat. Nastavení své mysli máte do jisté míry ve svých rukou. Je tu mnoho vlivů vnitřních a vnějších, které do vašeho nastavení vstupují, ale vy sami můžete svým nastavením tyto vlivy VYVAŽOVAT. A o to nám jde! Naše vnitřní slova a věty fungují často tak trochu jako pokyny mozku k tomu, co má dělat. Bohužel…
Zobrazit více

VĚDOMÉ UVOLŇOVÁNÍ II. Obličej a čelisti.

KoronaBLOG
V předchozím článku o vědomém uvolňování jste se naučili jednoduché cvičení na kontrolu uvolnění. Zde se zaměříme více na obličej a čelisti. U každého z vás převažuje napětí v určitých částech těla - zde se vám typicky ukládá stres a napětí nejvíce. Velmi častým místem je u mnoha z nás obličej a čelisti. Mimikou v obličeji komunikujeme, reagujeme na své okolí i na své vnitřní pocity. To je zcela přirozené a v pořádku. Co se nám bohužel ale stává je, že i po nějaké reakci či napětí nám tato mimická reakce a ekvivalentní napětí v obličeji zůstává i nadále, což znamená, že i když už vnější předmět naší reakce či stresor zmizel, tenze v těle se zachovává a ovlivňuje nás i nadále. Často pak i po námaze či soustředění zůstáváme v…
Zobrazit více

SEBEVĚDOMÍ II. Sebereflexe jako strategie pokroku.

KoronaBLOG
Už jsme se dozvěděli, že sebevědomí je především o vědomí a poznání sebe sama. V tomto článku dostanete další podněty, jak si hlouběji uvědomit, co musíte udělat, aby došlo k pozitivní změně. Hledání podstaty našich problémů i jejich řešení je velmi mnoho o slovech, naší schopnosti je dobře definovat, protože pouze pak z nich můžeme dále vyvodit strategie na zlepšení, které opravdu potřebujeme a budou nám fungovat. Následující aktivita bude tedy hodně o slovech a vaší snaze o přesnost a shodu slov s vašimi pocity z toho, co řešíte. Tak do toho! 1) nejdříve obecně Vezměte si papír a tužku.  Papír si dejte na šířku a rozdělte ho na čtyři sloupce nebo si vytvořte podobnou tabulku. Nadepište si sloupce: Co mě štve, co mi nejde? NEFUNKČNÍSynonymumProtikladFUNKČNÍCo to změní? Jak to…
Zobrazit více

SEBEVĚDOMÍ I.

KoronaBLOG
Sebevědomí je téma mnoha studentů instrumentální hry. Jak si více věřit, abychom byli schopni podávat výkony, dělat méně chyb, svoje hraní si užít? Kolik sebevědomí je “tak akorát”, abychom byli schopni zůstat vůči sobě objektivní? To jsou otázky, které studenty mnoho trápí…  Často jsme k sobě poměrně dost kritičtí, máme vysoké nároky, stejně jako naše okolí. Sami sebe srážíme k zemi. Nebo se naopak uklidňujeme tím, jak jsme skvělí a ignorujeme svoje nedostatky. Ani jedno není dobře.  V rámci blogu se budeme věnovat tomuto tématu postupně z více rovin a zkusíme ho integrovat do cvičení na nástroj a technik psychohygieny.  Pro začátek si zkuste jednoduché cvičení: Vezměte si papír a tužku. Papír rozdělte napůl a na jednu polovinu vepište, co vám nejde, co se vám na vás nelíbí, vaše “slabé”…
Zobrazit více

PSYCHOHYGIENA. Vědomé uvolňování!

KoronaBLOG
V tomto článku se naučíte využívat jednoduchou a velmi účinnou techniku psychohygieny. Přinese vám uvolnění a pomůže vám být si plně vědomi rozdílu mezi napětím a uvolněním ve vašem těle. Občas, když některou část těla příliš přetěžujeme či využíváme jednostranně(což je u hraní na nástroj velmi časté), ztuhlost v místě zůstane a my už nedokážeme rozlišit, zda je uvolněná či napjatá. Stala se běžnou součástí těla, přestože může působit problémy jak při samotném hraní, tak ve vaší celkové pohodě. Může mít vliv na únavu, na vaší náladu… Napětí nemusí ale primárně vznikat ze hraní, ale také ze stresu, nervozity, úzkosti… Tělo kompenzuje náš stres či stresové situace tělesnou reakcí, jejíž součástí může být například i napětí v nějakém místě na těle. Sami si to hned můžete ověřit - zkuste si…
Zobrazit více

Strategie cvičení II. VĚDOMÉ CVIČENÍ.

KoronaBLOG
Abyste byli při cvičení obtížných míst efektivní, musíte si nejprve uvědomit, jaký je vlastně princip učení. Jak se vlastně náš mozek učí? Úplně to zjednoduším. Mozek si “zapisuje”, co děláte. Rovnou si to zkusíme velmi zjednodušeně nasimulovat. Vezměte si papír a propisku a zkuste nakreslit kruh. Bez kružítka. Pak ho zkuste několikrát obtáhnout tak, abyste co nejméně přetahovali. Kolikrát dokola většinou cvičíte  nějaké těžké místo? Zkuste udělat alespoň tolik kruhů. Řekněme alespoň sedm. Svým tempem, s přerušením či bez. Vyzkoušejte si to klidně několikrát různými způsoby, různé velikosti kruhů, různá tempa. Pak se na obrázek podívejte. Je kruh dokonale přesný? Jak moc a kde jste přetahovali? Takhle nějak, velmi obrazně, si mozek zapisuje dovednosti, které se učíte. Tvoří takzvané neuronové okruhy. Propojuje různé nervové buňky - neurony, které se na…
Zobrazit více

DECH. Základní integrace do hraní.

KoronaBLOG
V minulém článku jste dostali několik tipů, jak se "rozdýchat". Jak dále využít dech k zacílenému uvolnění těla a při hraní na nástroj? Nejprve si zkuste následující cvičení. Není nijak složité, ale nemusí se vám podařit hned napoprvé. vyžaduje dostatek koncentrace. Výsledek ale určitě stojí za to! Uvolnění a rozšíření prostoru kolem páteře. Lehněte si pohodlně na břicho, hlavu položte na jednu stranu, podle libosti si pokrčte nohu, ruku, zkrátka si lehněte tak, abyste se cítili na břiše co nejvíce uvolnění. Zavřete oči, uvolněte se a rozdýchejte. Pak se začněte soustředit na jednotlivé oblasti zad kolem páteře. Začněte v oblasti kostrče úplně nejníž. Soustřeďte se na oblast kolem kostrče a začněte do této části "posílat" svůj nádech. Pokud se vám to podaří, ucítíte, jak se daná část jemně napíná a…
Zobrazit více

DECH. Základ uvolnění!

KoronaBLOG
Dech je základní aspekt života. Nedýcháme - nežijeme. Dýcháme-li napůl, žijeme taky jenom napůl, tkáně se nevyživují, máme méně energie. Dech přináší do těla prostor a uvolnění. Kyslík nám dává novou energii a probouzí mentální aktivitu. Když nedýcháme dostatečně, tělo i mysl je v nedostatku a dostává se do stresu, když dýcháme dostatečně, tělo i mysl je ve větší pohodě. Dýchání navíc podporuje stabilní a flexibilní postoj, protože dýchací sval bránice se přímo podílí na stabilitě trupu a držení těla. Nedýcháme-li tedy dostatečně a nevyužíváme bránici, namáháme více svá záda. Dýchání se sice "děje" v těle automaticky, ale je to živý proces, který reaguje na všechno, co se vám děje ve vašem okolí i uvnitř vás. Dech zrcadlí naše vnitřní rozpoložení, naši vnější situaci,  stabilitu v prostoru. Když zažíváme stres…
Zobrazit více