Letní kurzy Psychosomatika hry na housle vám nabídnou intenzivní práci na tématech psychosomatiky a jejich aplikaci na hru na housle. Cílem kurzů je zprostředkovat vám souvislosti pohybové mechaniky, psychiky a mysli při hraní na nástroj a poskytnout funkční techniky k jejich zlepšování, aby se vám hrálo lépe a s radostí!

Ve společných i individuálních lekcích se budeme se věnovat vědomému uvolňování bloků a ztuhlostí při hře a zlepšení souvisejících technických problémů. Naučíme se kompenzovat fyzickou námahu i stres. Nahlédneme do nitra těla, jeho anatomie a jeho fungování při hře na housle. Budeme řešit efektivitu cvičení, časového plánování, koncentrace a motivace. Inspirujeme se kreativními aktivitami a budeme rozvíjet uměleckou výrazovost. 

Všechna tato témata nebudeme řešit jen teoreticky, ale především si je prožijeme na vlastní kůži, abychom prohloubili schopnost práce s nimi a vy jste na nich mohli samostatně pracovat i po kurzech.

KDY A KDE?

Kurzy proběhnou v době od 24. července do 4. srpna 2022 v Turnově.

24. července je příjezdový den s úvodním večerním setkáním, seznámením s programem kurzů, rozdělením hodin. Především se ale seznámíme navzájem, povíme si o našich očekáváních a cílech a “nastartujeme” celý náš proces!

Od 25. července do 2. srpna budou probíhat hodiny, semináře a práce na kreativním projektu.

3. srpna vás čeká veřejné vystoupení v krásné turnovské synagoze!

4. srpna je odjezdový den či pro zájemce možnost společného výletu a dožití kurzů!

CO BĚHEM KURZŮ DOSTANETE?

  • 3 individuální lekce
  • 5 kolektivních praktických seminářů s nácvikem technik uvolnění, mechaniky pohybu a muzikantské psychohygieny
  • kreativní úkoly na rozvoj vaší umělecké výrazovosti, tvorba hudebně-kreativního projektu
  • možnost veřejné prezentace
  • tipy na strukturu cvičení a plánování času a cílů
  • techniky a cviky na uvolnění, zlepšení mechaniky pohybu, eliminaci stresu i prevenci zánětů šlach, které budete moci cvičit i samostatně po kurzech

JAKÉ SKLADBY S SEBOU?

Nevozte s sebou primárně to, co už skvěle umíte, i když samozřejmě můžete! Nebojte se přivézt si naopak skladby, se kterými potřebujete poradit, rozpracovaná díla, nehotové záležitosti… Přivezte si problémy, které potřebujete řešit! Smyslem kurzů nebude se předvést, ale především pomoci s problémy technického i výrazového rázu…

Pro veřejnou prezentaci si navíc připravte sólovou skladbu bez klavírního doprovodu. Je na vás, jak moc bude dlouhá nebo o jaké půjde období či dokonce žánr. Může jít o jednu nebo více vět z Bacha, stejně jako skladbu 21. století či jazzový standard…

DALŠÍ INFORMACE:

Po dobu kurzů budete mít zajištěné cvičební místnosti.

Ubytování bude zajištěno na internátu místní zdravotnické školy se společným sociálním zařízením a kuchyní. Cena za jednu noc činí 250 Kč + turistický poplatek 21 Kč.

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZY A CENA:

Cena kurzů je 7 500 Kč.

Cena zahrnuje individuální lekce, skupinové semináře a veškerý umělecký program, pronájem cvičných místností. Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Vyplněný přihlašovací formulář je třeba zaslat nejpozději do 14. května spolu s rezervačním poplatkem 1 000 Kč, který je nevratný. Kurzy jsou omezené počtem maximálně 8 studentů. V případě přihlášení nad počet 8 studentů budou tito studenti evidováni jako náhradníci(řazeni podle termínu přihlášení), v případě, že se kurzů z kapacitních důvodů nebudou moci zúčastnit, záloha na kurzy bude náhradníkům vrácena.

Doplatek ceny kurzů – 6 500 Kč, musí být uskutečněn nejpozději do týdne před konáním kurzů, tedy do 16. července.

Rezervační poplatek i doplatek ceny kurzů zasílejte na číslo účtu: 43-3846070217/0100

Do popisu platby zadejte jméno studenta.

Pro závazné přihlášení na kurzy klikněte na následující odkaz a vyplňte formulář: